आत्मविश्वास

तु_तूझीच_होऊन_पहा_भाग२(अंतिम)

नंदिनी मनात ठरवल्याप्रमाणे निशाला संसाराच्यारहाटगाड्यातून स्वतलाही थोडा वेळ द्यायला हवा हे समजावण्यासाठी चहा घेण्याच्या बहाण्याने घरी बोलवते. निशाच चालूच होत...

Read more

“Shaileen_परंपरा विश्वासाची_जोड पौष्टीकतेची…!!”

आयुष्यात येणार मोठ संकट आपणाला खूप काही शिकवून जात. नव्याने ऊभा राहिला शिकवत, जगण्याची नवी उर्मी देऊन जात. नव्याने आपलीच...

Read more

सुटलेली_ती….भाग ४७ (अंतिम)

  भाग ४६ इथे वाचा:https://madhudeep.com/?p=66 राञी झोपताना सौरभचे प्रश्न मनस्वीच्या डोक्यात घोळत होते.....तिची झोप ऊडाली होती. आपले प्रोडक्ट्स सेल कसे...

Read more

Facebook Page

नवीन पोस्ट