अविश्वास

सुटलेली_ती….भाग ९

भाग ८ इथे वाचा:https://madhudeep.com/?p=107 दुसर्‍या दिवशी सकाळी लवकर ऊठून मनस्वी स्टडीरूम मध्ये अभ्यासासाठी जायला निघते. तिने ऊठल्यापासून मोबाईल पाहीलाच नव्हता....

Read more

सुटलेली_ती….भाग ८

भाग ७ इथे वाचा:https://madhudeep.com/?p=108 मनस्वी होस्टेलवर पोहचते....बरोबर लगेच राघवचा फोन येतोच.....म्हणजे राघवच्या मनात एका मुलाचा आवाज ऐकून मनस्वीविषयी एवढी insicurity...

Read more

Facebook Page

नवीन पोस्ट