Uncategorized

“सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाच सोंग आणता येत नाही”

सकाळची वेळ.... सानू पटपट आवरून बाहेर पडणार होती....तिला एका अर्थतज्ञाची भेट घ्यायची होती कारण काॅलेजमध्ये तिला एका विषयावर project बनवायचा...

Read more

“घे भरारी-साथ तुमची मदत आमची”

सौ.स्नेहाताई संजय भालेराव संकल्प करूया साधा सरळ आणि सोप्पा दुसर्‍यांच्या सुखासाठी  मोकळा करूया ह्यद्याचा एक छोटासा कप्पा......! या ओळींना वास्तवात...

Read more

Facebook Page

नवीन पोस्ट