प्रेम

असेही_असतात_सासरे_?? (भाग ४-अंतिम))

रमाताई पळत जाऊन प्रतापरावांना आधार देण्याचा प्रयत्न करतात...पण शेवटी प्रतापरावच ते कोणाचा आधार घेतील तर आतला पुरूषी अहंकार दुखावेल ना...

असेही_असतात_सासरे_??(भाग ३)

मानसी विचारातच होती तोवर सुधीर आणि रमाताई हाॅॅस्पीटलमधून घरी येतात. प्रतापराव टि.व्ही. लावून राजकारणाच्या बातम्या पाहत बसले होते. खरतर रमाताईंना...

नवरा - बायको

असेही_असतात_सासरे_?? (भाग ४-अंतिम))

रमाताई पळत जाऊन प्रतापरावांना आधार देण्याचा प्रयत्न करतात...पण शेवटी प्रतापरावच ते कोणाचा आधार घेतील तर आतला पुरूषी अहंकार दुखावेल ना...

असेही_असतात_सासरे_??(भाग ३)

मानसी विचारातच होती तोवर सुधीर आणि रमाताई हाॅॅस्पीटलमधून घरी येतात. प्रतापराव टि.व्ही. लावून राजकारणाच्या बातम्या पाहत बसले होते. खरतर रमाताईंना...

स्त्रीवादी

असेही_असतात_सासरे_?? (भाग ४-अंतिम))

रमाताई पळत जाऊन प्रतापरावांना आधार देण्याचा प्रयत्न करतात...पण शेवटी प्रतापरावच ते कोणाचा आधार घेतील तर आतला पुरूषी अहंकार दुखावेल ना...

असेही_असतात_सासरे_??(भाग ३)

मानसी विचारातच होती तोवर सुधीर आणि रमाताई हाॅॅस्पीटलमधून घरी येतात. प्रतापराव टि.व्ही. लावून राजकारणाच्या बातम्या पाहत बसले होते. खरतर रमाताईंना...

सामाजिक

असेही_असतात_सासरे_?? (भाग ४-अंतिम))

रमाताई पळत जाऊन प्रतापरावांना आधार देण्याचा प्रयत्न करतात...पण शेवटी प्रतापरावच ते कोणाचा आधार घेतील तर आतला पुरूषी अहंकार दुखावेल ना...

असेही_असतात_सासरे_??(भाग ३)

मानसी विचारातच होती तोवर सुधीर आणि रमाताई हाॅॅस्पीटलमधून घरी येतात. प्रतापराव टि.व्ही. लावून राजकारणाच्या बातम्या पाहत बसले होते. खरतर रमाताईंना...

Facebook Page

नवीन पोस्ट